Bình Thủy điện
Bình Thủy Điện Sharp KP-Y33V
749.000đ 1.069.000đ -30%
Bình Thủy Điện Korea King KBM-35C 3.5L
1.319.000đ 1.479.000đ -11%
Bình Thủy Điện Sharp KP-20BTV 1.7L
829.000đ 1.069.000đ -22%