Chảo, Chảo Chống Dính
Chảo Vân Đá Taka TKC28D 28cm
239.000đ 318.000đ -25%
Chảo Chống Dính Taka TKC28S 28cm
115.000đ 145.000đ -21%