Điện Thoại Phổ Thông
Philips E330  (2 SIM)
1.289.000đ 1.290.000đ -0%
Philips E220 (2 SIM)
559.000đ 690.000đ -19%
S-Moblie 310 - Hàng Chính Hãng
295.000đ 650.000đ -55%
Gigi V1 - Hàng Chính Hãng
185.000đ 249.000đ -26%
Mobell X1 - Hàng Chính Hãng
390.000đ 599.000đ -35%