Máy Hút Khói, Khử Mùi
Máy Hút Khói Candy CBT9240X
8.239.000đ 9.990.000đ -18%
Hút Khói Candy CBT6240W
6.829.000đ 7.990.000đ -15%
Máy Hút Mùi Shimono SM-AH708C-LCD
8.999.000đ 10.900.000đ -17%
Máy Hút Mùi Shimono SM-AH708S-LCD
11.310.000đ 11.900.000đ -5%
Máy Hút Mùi Panasonic FV-70HQU1-S (140W)
4.889.000đ 6.900.000đ -29%
Hút Mùi Âm Tủ Gorenje DF9135X
8.729.000đ 9.700.000đ -10%
Máy Hút Mùi Zegu ZH-73GC
5.599.000đ 6.650.000đ -16%
Máy Hút Khói Sanko SPN 3373 BS
2.499.000đ 2.900.000đ -14%
Máy Hút Khói Sanko SPN 3363 BS
2.399.000đ 2.650.000đ -9%
Máy Hút Mùi Fujioh FS-700V SM - Bạc Xám
9.399.000đ 11.000.000đ -15%
Máy Hút Mùi Zegu ZH-93GC
5.880.000đ 6.990.000đ -16%
Máy Hút Mùi Zegu ZH-90GI
4.279.000đ 5.090.000đ -16%
Máy Hút Mùi Shimono SM-CH906D-LED
4.999.000đ 5.690.000đ -12%
Máy Hút Mùi Fujioh FR SC 1790 900V
24.930.000đ 29.200.000đ -15%
Máy Hút Mùi Panasonic FV-70HQUD1-S (140W)
5.479.000đ 7.780.000đ -30%
Máy Hút Mùi Zegu ZH–75SQ
9.169.000đ 10.900.000đ -16%
Máy Hút Mùi Shimono SM-AA0270-FL
2.749.000đ 2.890.000đ -5%
Máy Hút Khói Candy CRD 93X
14.119.000đ 17.990.000đ -22%
Máy Hút Mùi Led Shimono SM-CH906C-LED
5.029.000đ 5.890.000đ -15%
Máy Hút Mùi Tuần Hoàn Fujioh SLM 700R
5.979.000đ 7.000.000đ -15%
Máy Hút Mùi Cao Cấp Zegu ZH–94IS
9.669.000đ 11.500.000đ -16%
Hút Mùi Âm Trần Gorenje DL8430X
16.200.000đ 18.000.000đ -10%