Máy Lọc Nước
Máy Lọc Nước Coway P-300L
5.759.000đ 6.250.000đ -8%
Máy Lọc Nước iRO 2.0 Karofi K7IQ -2
7.120.000đ 7.920.000đ -10%
Máy Lọc Nước iRO 2.0 Karofi K9IQ -2
8.380.000đ 9.317.000đ -10%
Máy Lọc Nước Karofi KB75
14.751.000đ 16.390.000đ -10%
Máy Lọc Nước iRO 2.0 Karofi K8IQ -2
7.399.000đ 8.250.000đ -10%
Máy Lọc Nước Karofi KB50 - 50L
11.830.500đ 13.145.000đ -10%
Máy Lọc Nước RO Karofi HC300RO
8.189.000đ 8.800.000đ -7%
Máy Lọc Nước iRO 1.1 Karofi K8I -1
6.270.000đ 6.974.000đ -10%
Máy Lọc Nước iRO 1.1 Karofi K7I -1
6.130.000đ 6.820.000đ -10%
Máy Lọc Nước Taka R.O-B2
3.790.000đ 5.350.000đ -29%
Máy Lọc Nước Taka -RO.B
2.990.000đ 4.850.000đ -38%
Máy Lọc Nước iRO 1.1 Karofi K9I -1
6.500.000đ 6.974.000đ -7%
Máy Lọc Nước Korihome WPK-838
10.599.000đ 12.950.000đ -18%