Máy Quay Phim
Máy Quay Phim Sony HDR PJ440E
8.450.000đ 9.990.000đ -15%
Máy Quay Phim Sony CX 405
5.469.000đ 6.490.000đ -16%
Máy Quay Phim Sony FDR-AXP55E
25.000.000đ 29.990.000đ -17%
Action Camera Sony HDR-AS50R
6.990.000đ 8.490.000đ -18%