Tủ Đông
Tủ Đông Alaska BCD-3067N (250L)
5.049.000đ 5.980.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-3567N (350L)
5.519.000đ 6.555.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-4567N (450L)
6.499.000đ 7.705.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-5067N (500L)
7.449.000đ 8.855.000đ -16%
Tủ Đông Sanaky VH-255A2 (250L)
4.749.000đ 5.650.000đ -16%
Tủ Đông Sanaky VH-4099A1 (400L)
5.799.000đ 7.250.000đ -20%
Tủ Đông Sanaky VH-5699HY (570L)
8.999.000đ 10.893.000đ -17%
Tủ Đông Alaska SD-9W/9Y (900L)
20.999.000đ 25.300.000đ -17%
Tủ Đông Alaska BD-300C (300L)
5.599.000đ 6.727.000đ -17%
Tủ Đông Alaska HB-550C (550L)
9.899.000đ 11.845.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-3568C (350L)
6.399.000đ 7.590.000đ -16%
Tủ Đông Alaska SD-501Y (500L)
9.499.000đ 11.385.000đ -17%
Tủ Đông Alaska HB-500N (500L)
7.599.000đ 9.085.000đ -16%
Tủ Đông Alaska HB-950 (950L)
13.899.000đ 16.675.000đ -17%
Tủ Đông Alaska BCD-5567N (550L)
7.999.000đ 9.602.000đ -17%
Tủ Đông Alaska FCA-3600CI (350L)
6.999.000đ 8.337.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-6567N (650L)
10.099.000đ 12.075.000đ -16%
Tủ Đông Alaska BCD-3568N (350L)
5.639.000đ 6.727.000đ -16%
Tủ Đông Alaska HB-890 (890L)
10.999.000đ 13.225.000đ -17%
Tủ Đông Đá Alaska IF-21 (210L)
6.299.000đ 7.475.000đ -16%
Tủ Đông Kadeka KCFV-280DC (280L)
5.799.000đ 6.890.000đ -16%
Tủ Đông Sanaky VH-3699A1 (360L)
5.559.000đ 6.750.000đ -18%
Tủ Đông Sanaky VH-5699W1 (560L)
8.699.000đ 10.590.000đ -18%
Tủ Đông Alaska BD-400 (400L)
6.299.000đ 7.532.000đ -16%