Tủ Mát
Tủ Mát Sanaky VH-218K (170L)
6.369.000đ 7.640.000đ -17%
Tủ Mát Sanaky VH-358W (290L)
8.099.000đ 9.880.000đ -18%
Tủ Mát Sanaky VH-408W (340L)
8.799.000đ 10.560.000đ -17%
Tủ Mát Sanaky VH-308W (240L)
7.599.000đ 9.190.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-833C (500L)
10.999.000đ 13.225.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-1416B (140L)
5.699.000đ 6.842.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-433H (300L)
7.599.000đ 9.142.000đ -17%
Tủ Mát Alaska SL-9S (700L)
17.999.000đ 21.500.000đ -16%
Tủ Mát Alaska SL-24C4 (2400L)
69.999.000đ 85.355.000đ -18%
Tủ Mát Alaska LC-743DB (450L)
9.399.000đ 11.270.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-333H (250L)
7.199.000đ 8.625.000đ -17%
Tủ Mát Alaska SL-16C3 (1600L)
36.599.000đ 44.210.000đ -17%
Tủ Mát Sanaky VH-258W (200L)
7.099.000đ 8.550.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-533H (350L)
7.899.000đ 9.430.000đ -16%
Tủ Mát Alaska LC-433DB (300L)
7.299.000đ 8.740.000đ -16%
Tủ Mát Alaska LC-450B (450L)
8.199.000đ 9.832.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-50 (50L)
3.299.000đ 3.910.000đ -16%
Tủ Mát Alaska LC-933C (550L)
11.499.000đ 13.800.000đ -17%
Tủ Mát Alaska SL-12C (1200L)
23.399.000đ 28.125.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-233B (200L)
6.499.000đ 7.762.000đ -16%
Tủ Mát Sanaky VH-308K (240L)
7.449.000đ 8.990.000đ -17%
Tủ Mát Alaska LC-643DB (400L)
8.299.000đ 9.947.000đ -17%
Tủ Mát Alaska SL-8C (800L)
18.799.000đ 22.499.000đ -16%
Tủ Mát Alaska LC-633H (400L)
8.599.000đ 10.292.000đ -16%